ไก่ย่างเสือใหญ่ เริ่มต้นจากร้านอาหารที่สืบทอดเจตนารมณ์มาจากบรรพบุรุษที่ต้องการรักษาสืบทอดสูตรอาหารอีสานตอนเหนือในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีรสชาติที่เข้มข้นแต่กลมกล่อมละมุนละไม และบัดนี้ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและการเก็บรักษาสภาพอาหารที่ทันสมัย ไก่ย่างเสือใหญ่จึงนำสูตรอาหารที่มีอายุยาวนานหลายชั่วอายุคนมาเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่สมัยนี้ได้ลิ้มลองและสัมผัสถึงสุดยอดวัฒนธรรมอาหารแห่งประเทศไทยไก่ย่างเสือใหญ่ เริ่มต้นจากร้านอาหารที่สืบทอดเจตนารมณ์มาจากบรรพบุรุษที่ต้องการรักษาสืบทอดสูตรอาหารอีสานตอนเหนือในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีรสชาติที่เข้มข้นแต่กลมกล่อมละมุนละไม ไก่ย่างเสือใหญ่จึงนำสูตรอาหารที่มีอายุยาวนานหลายชั่วอายุคนมาเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่สมัยนี้ได้ลิ้มลองและสัมผัสถึงสุดยอดวัฒนธรรมอาหารแห่งประเทศไทย

เบอร์ติดต่อสั่งอาหาร 020057986, 0953831676